WirHier!


MY TUTAJ! Nie ma miejsca na wrogość wobec muzułmanów w Europie – organizacje migrantów w dialogu

początek projektu: 01.2015 – koniec projektu: 12.2019

aktualne wydarzenia i terminy związane w projektem można znaleźć tutaj: aktualne projekty


Berlin to miejsce wielokulturowe – koegzystencja różnych narodowości i kultur wydaje się czymś oczywistym. W dobie zmieniających się relacji społecznych i wzmagających się konfliktów między państwami o tradycjach chrześcijańskich i muzułmańskich w Europie coraz wyraźniejsza jest wrogość w stosunku do muzułmanów.

Nadrzędnym celem projektu jest zapobieganie wrogości wobec muzułmanów, w szczególności w niemuzułmańskich społecznościach migrantów. Należy zapobiegać pogłębianiu się uprzedzeń i stereotypów, które mogą prowadzić do konfliktów i radykalizacji. Tam, gdzie doszło już do manifestowania postaw rasistowskich lub ksenofobicznych, powinno się wdrożyć procesy prowadzące do zmiany myślenia.

Pierwszym wielkim wyzwaniem jest przy tym stworzenie płaszczyzny do komunikacji z grupą docelową młodzieży (w wieku 16 – 27 lat) i otwartości emocjonalnej na dyskurs. Dotychczasowe doświadczenia projektowe ww. podmiotów pokazują, że najlepiej można dotrzeć do młodzieży poprzez edukację, aktywności z mediami, sztuką i kulturą. Połączenie zabawy i edukacji artystyczno-kulturalnej oraz względnej pedagogiki mediów z kształceniem obywatelskim prowadzi młodzież w twórczy sposób i zbliża do zagadnień, na które zazwyczaj by się nie otworzyła.

W roku 2015 oferowano następujące wydarzenia związane z tym tematem: warsztaty fotograficzne, komiksowe, teatralne, radiowe, filmowe i cykl łatwo dostępnych imprez pod tytułem „Nie bój się sąsiada – z islamem za pan brat“. Aktywności w pierwszym roku projektu były zaadresowane do młodzieży z rodzin imigranckich pochodzących z Hiszpanii lub Polski. Ponadto zaoferowane zostało specjalistyczne sympozjum i warsztaty z wymianą doświadczeń dla multiplikatorek/multiplikatorów, fachowej publiczności i zainteresowanych osób.

W 2016 roku zrealizowane zostały następujące wydarzenia: Warsztaty z filmu dokumentalnego, warsztaty krytyki filmowej, warsztaty teatralne, modowe i taneczne oraz cykl łatwo dostępnych szkoleń pod tytułem „Islam“. Oprócz młodzieży z rodzin imigranckich z Hiszpanii i Polski w 2016 roku zwrócono się również do młodzieży z rodzin imigranckich z Europy Wschodniej.

Projekt „WIR HIER! – Nie ma miejsca na wrogość wobec muzułmanów w Europie – organizacje migrantów w dialogu“ jest wspierany przez program „Demokratie leben! – Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit“   Federalnego Ministerstwa ds. Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży oraz przez Pełnomocnika Rządu Federalnego ds. Migracji, Uchodźców i Integracji, oraz w roku 2015 był współfinansowany przez Jugend Demokratiefonds Berlin w ramach programu „STARK gemacht! Jugend nimmt Einfluss“. Czas trwania projektu wynosi 5 lat (2015 – 2019).

WIR HIER! jest realizowany przez grupę projektową, w skład której wchodzi trzech partnerów: Stowarzyszenia La Red – Vernetzung und Integration e. V. (koordynacja), Minor – Projektkontor für Bildung und Forschung e.V. i agitPolska – Polnisch-Deutsche Initiative für Kulturkooperation e.V.

 

więcej informacji po niemiecku: tu klikać

Kontakt: Magdalena Ziomek-Fracokowiak: kontakt@agitpolska.de 


Logoleiste Wir Hier