Warsztaty empowerment dla kobiet – poznaj swoje mocne strony!


 

Warsztaty empowerment dla kobiet – poznaj swoje mocne strony!

Cele warsztatów.
– Poznanie potencjału kompetencji i mocnych stron, którym dysponujesz i na którym możesz budować swoja karierę zawodową
– Motywacja i wzmocnienie poczucia własnej wartości
– Poszerzenie osobistego horyzontu o kompetencje interkulturowe
– Informacje o ciekawych projektach i budowanie własnej sieci kontaktów

 

Trenerki: Magdalena Ziomek-Frackowiak, Karolina Głowińska

Miejsce: siedziba Fundacji Bonin 
Termin: 07.07 do 09.07.2017