PolMotion


PolMotion

początek projektu: 01.2018 – koniec projektu: 09.2019

aktualne wydarzenia i terminy związane z projektem można znaleźć tutaj: aktualne projekty

PolMotion – ruch polskich kobiet


W roku 2018 świętujemy 100 lat uzyskania praw wyborczych przez kobiety w Niemczech i w Polsce. Ten jubileusz stanowi przede wszystkim dobrą okazję do tego, aby dyskutować o aktualnej sytuacji kobiet i rozpocząć dobry, innowacyjny i długotrwały projekt od kobiet dla kobiet z polskiej społeczności!

Idea projektu nawiązuje także do dwóch projektów, które zostały z powodzeniem przeprowadzone przez agitPolska e.V. dla polskich kobiet w Berlinie:

• w 2016 roku odbył się polsko-niemiecki projekt Zobacz niewidzialne

• w 2017 roku przeprowadziliśmy projekt informacyjny dla polskich kobiet na temat wyborów do Bundestagu w Niemczech. Projekt został przeprowadzony w ramach programu Vote D: udział osób ze środowisk migracyjnych w wyborach do Bundestagu w 2017 r.

Obydwa projekty pokazały między innymi, że polskie kobiety z jednej strony są bardzo aktywne i zaangażowane, z drugiej strony są nadal niedostatecznie reprezentowane w gremiach decyzyjnych – w polityce, kulturze i mediach. Równocześnie w wielu państwach członkowskich Unii Europejskiej, szczególnie w Polsce, widoczne są silne tendencje nacjonalistyczne i ultrakonserwatywne w polityce i społeczeństwie, które miały istotny wpływ na życie i sytuację polskich kobiet w Niemczech i w Polsce. Wydaje się więc ważniejsze niż kiedykolwiek, żeby kobiety także mogły odpowiednio reprezentować swoje interesy i aby mogły partycypować w kształtowaniu polityki, kultury i przekazów medialnych. Najwyższy czas na partycypację kobiet w społeczeństwie na równych zasadach/ równych prawach. Różnorodne zespoły stanowią wzbogacenie, ponieważ otwierają różne perspektywy i dbają o unikanie dyskryminacji i wykluczenia.

Co chcemy osiągnąć? Jak do tego dojdziemy?

2018

1. cel: Przedstawić obiektywnie i w szerokim spektrum stan rzeczywisty polskich kobiet w Niemczech i w Polsce

W czerwcu 2018 roku planujemy polsko-niemiecką konferencję i imprezę inauguracyjną dla uczestniczek projektu mentoringu.

2. cel: Empowerment dla polskich kobiet w trzech regionach, łącznie dla ok. 36 kobiet (w Berlinie/Brandenburgii, Regionie Hamburg/Brema i Bawarii)

W ramach projektu przeprowadzimy polsko-niemiecki program mentoringu w celu wzmocnienia polskich kobiet w polityce, kulturze i mediach. Mają one uzyskać wsparcie mentorki ze świata polityki, kultury lub mediów aby w ten sposób uzyskać łatwiejszy dostęp do zaangażowania politycznego i kulturalnego w Niemczech.

Ponadto oferowane będą ukierunkowane kursy, w których polskie kobiety nabędą nową wiedzę i kompetencje, ważne dla ich zaangażowania politycznego bądź kulturalnego lub będą mogły rozwinąć już posiadane wiedzę i kompetencje.

3. cel: Nadać oblicze polskim kobietom w Berlinie i przeciwstawić się rzekomej „niewidzialności“.

Podczas projektu będziemy czynić polskie kobiety widzialnymi, kręcąc krótkie videoportrety uczestniczek oraz aktywności podczas projektu i będziemy je aktywnie propagować poprzez media społecznościowe. Produkty video oraz wszystkie informacje odnośnie projektu będą też umieszczane na stronie internetowej agitPolska. Ponadto chcemy publikować wywiady w radiu, w których uczestniczki będą ukazywać własną historię migracji, swoje sukcesy, wyzwania oraz plany.

2019

4. cel: Zainicjować dialog interkulturowy z pomocą polskich kobiet.

W ramach programu mentoringu planujemy przeprowadzenie interkulturowych mikroprojektów, które mają się odbywać lokalnie w trzech regionach. W grę wchodzą przy tym łatwo dostępne oferty bądź też formaty krytyczne poświęcone konkretnym zagadnieniom, zarówno offline jak i online. Tematycznie mają je połączyć Polska, a także myśl europejska (np. hasło: wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku).

Program mentoringu dopełni druga konferencja, która ma także poruszać zagadnienia europejskie ważne dla kobiet.

5. cel: Transfer wiedzy między Niemcami a Polską w obrębie projektu.

Warsztaty w Polsce dla przedstawicielek i przedstawicieli ze świata polityki, kultury, mediów, administracji i multiplikatorów mające na celu prezentację wyników projektu i dyskusję na temat możliwości realizacji projektu w Polsce.

6. cel: Rozpoczęcie długotrwałego programu wsparcia dla polskich kobiet w Niemczech na rzecz większego zaangażowania politycznego, kulturalno-społecznego i medialnego w społeczeństwie. 

Zaproponowany projekt ma być projektem modelowym, w którym będziemy wypróbowywać i ewaluować różne formaty. Po fazie próbnej możliwy byłby rollout programu w całej Republice Federalnej Niemiec – także dla innych społeczności. 


Harmonogram całego projektu 

Styczeń – maj 2018 faza przygotowawcza

Czerwiec 2018 – grudzień 2018 konferencja inauguracyjna i realizacja programu mentoringu

Styczeń 2019 – czerwiec 2019 dalsza realizacja programu mentoringu i wspieranie mikroprojektów oraz PR

Koniec czerwca 2019 konferencja końcowa

Lipiec do września 2019 ewaluacja i zakończenie projektu

zarządzanie projektem: Anna Czechowska presse@agit-polska.de

PolMotion – wydarzenie rozpoczynające program i konferencja 8.06.2018 © Berlin po polsku na zlecenie agitPolska.


partnerzy projektu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

finasowanie:

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

partnerzy medialni: