Warsztaty sieciujące w Boninie


Warstaty sieciujące odbyły się w Boninie w dniach 21-26 października 2016. Było to połączenie doświadczeń i wiedzy fachowej uczestniczących stowarzyszeń w kierunku poszerzenia oferty w zakresie polsko-niemieckiej edukacji pozaszkolnej. Uczestniczące w warsztatach stowarzyszenia posiadają wieloletnie praktyczne doświadczenia w dziedzinie socjalnej, (inter)kulturowej, obywatelskiej, inkluzyjnej i artystycznej edukacji pozaszkolnej. W ciągu pięciu dni stowarzyszenia poznały się wzajemnie i wspólnie opracowały nowe, innowacyjne formaty projektów i ofert dla mieszkańców terenu polskiej i niemieckiej części Euroregionu Pomerania. Warsztaty z zakresu planowania mają więc służyć wdrożeniu długotrwałej i planowanej współpracy na terenie Euroregionu Pomerania.

Uczestniczące organizacje to: Fundacja Bonin, Zamek Trebnitz (Euroregion Pomerania) jako laureat Nagrody Polsko-Niemieckiej jest od dwudziestu lat aktywnym stowarzyszeniem realizującym projekty edukacji interkulturowej, artystycznej i obywatelskiej. Fundacja Międzynarodowe Centrum Studiów i Spotkań im. D. Bonhoeffera (Euroregion Pomerania) – placówka edukacji pozaszkolnej realizująca działania w kierunku nauczania międzykulturowego, inicjatyw i odpowiedzialności obywatelskiej, partycypacji oraz zrównoważonego rozwoju.

Eksperci w projekcie: Polskie Towarzystwo Szkolne “Oświata” – najstarsza polonijna organizacja oświatową w Niemczech; Agit Polska – od 2005 organizacja pożytku publicznego, której c celem jest rozpropagowanie polskiej kultury w Niemczech i niemieckiej w Polsce.

Projekt dofinansowany z FUNDUSZU MAŁYCH PROJEKTÓW (FMP) w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Regionalnego