Nowa Polska- wolność poglądów i demokracja w mediach Program stypendialny “Kosmopolityczny Berlin”


Nowa Polska – wolność poglądów i demokracja w mediach
Program stypendialny “Kosmopolityczny Berlin”

Ewa Wanat jest znaną polską dziennikarką i autorką. W latach 2003-2012 była redaktorem naczelnym i dyrektorem programowym radia Tok FM w Warszawie, w latach 2013-2015 pełniła takie samo stanowisko  w państwowej stacji  Polskiego Radia RDC w Warszawie. We wrześniu 2015 roku straciła posadę z powodów politycznych. Mieszka w Berlinie od 2016 roku.

Celem programu stypendialnego jest umożliwienie Ewie Wanat profesjonalnej kariery dziennikarskiej w niemieckojęzycznych mediach. Ewa Wanat współpracuje ze stowarzyszeniem agitpolska, korzystając jednocześnie z naszego know-how. Uczestniczy ponadto w kursach językowych i  szkoleniach, jak również jest wspierana fachowymi poradami przez agitPolska w swoich pracach badawczych i tekstach.

O fachowe wsparcie i lektorat dla stypendystki od sierpnia do listopada 2018 r. zatroszczy się Anke Beims, która będzie pomagać Ewie Wanat. Anke Beims jest profesjonalna fotografka, filolożką francuska i literaturoznawczynią. Obecnie pracuje jako freelancer w Deutschlandfunk Kultur.

Finansowanie: Program stypendialny “Kosmopolityczna Europa” Senackiego Departamentu Kultury i Europy