Wake Up! – Konferencja


Międzynarodową konferencją pn. „ Edukacja pozaformalna na terenach wiejskich” dnia 12 kwietnia 2018 w Łobzie zakończyliśmy nasz dwuletni eksperymentalny projekt „Wake-up!”.

Obudź się!

Żeby chciało się chcieć!

to dwa przesłania, które towarzyszyły nam przez cały czas jego realizacji .

Na konferencji  przedstawiliśmy główne założenia kształcenia pozaformalnego, wartość wypracowanych w projekcie rezultatów oraz ich przydatność , a co za tym idzie możliwość ich włączenia w nurt szeroko pojętej edukacji.

Zaprezentowaliśmy modelowe opracowania przygotowane przez międzynarodowy zespół ekspertów, które pozwolą na włączenie edukacji pozaformalnej w istniejące systemy kształcenia zarówno na terenie Gminy Łobez jak również innych obszarach wiejskich. Są to : „ Strategia rozwoju edukacji pozaformalnej na terenach wiejskich na przykładzie Gminy Łobez” oraz „Samodzielnik”, czyli komplendium po metodach i narzędziach do zastosowania w edukacji pozaformalnej.

Opracowania w formie elektronicznej do pobrania: