PBW – Polenbegeisterungswelle


CO: PBW – Polenbegeisterungswelle
GDZIE: Różne lokalizacje w Berlinie
KIEDY: od 7. do 21. października 2017

Sztuka współczesna funkcjonuje w polu transnarodowych relacji, jakkolwiek pojęcie „narodu” reaktywowane jest ostatnio w obszarze polskiej – i nie tylko – polityki jako populistyczny fetysz. Co więcej, świat sztuki dysponuje wieloletnim doświadczeniem i dużymi kompetencja-mi w zakresie tematyki migracji, kontaktów i komunikacji z innym, kwestionowania stabilnej tożsamości, jak również egzekwowania autonomii wobec narzucanego kontekstu.

Berlin, jako międzynarodowa mekka sztuki współczesnej, wydaje się szczególnie ciekawym obszarem dysponującym wielopłaszczyznową, różnorodną i mobilną przestrzenią produkcji i recepcji sztuki. Celem projektu jest badanie i prezentacja pewnego wycinka tej złożonej przestrzeni transnarodowych relacji; zarówno przestrzeni fizycznych, takich jak pracownie artystyczne; społecznych – jak kręgi ekspertek i kolegów; ekonomicznych – jak rynek sztuki, oraz dyskursywnych, do których należy sfera publiczna.

Tytuł projektu “Polenbegeisterungswelle” nawiązuje do fali sympatii wobec polskich emigrantów politycznych, postrzeganych jako paradygmatyczni „bojownicy o wolność”, którzy przybyli na tereny niemieckich landów po klęsce Powstania Listopadowego. Tytuł ten jest jednocześnie ironiczną aluzją do współczesnego kryzysu związanego z powrotem do podbu-dowanej religijnie narodowej mitologii wskrzeszonej przez narodowo-konserwatywną prawicę.

Polenbegeisterungswelle” jest interwencją w proces recepcji „polskiej kultury“. Polska, jako miejsce pochodzenia („ojczyzna”), jako sfera geograficzna, biograficzna, wyobrażeniowa czy emocjonalna, jest jednym z wielu czynników warunkujących w różnorodny sposób życie i prace artystów tworzących w Berlinie. Projekt jest poszukiwaniem polskiej topografii Berlina bez uciekania się do afirmacji wymiaru narodowego, który często warunkuje funkcjonowanie sztuki w kontekście instytucjonalnym. Jest on próbą wyartykułowania obecności polskich artystów w Berlinie przy użyciu innego języka odnoszącego się raczej do wzajemnych powiazań, miejskich przestrzeni, wydarzeń, rytmów, cyklów, aury, sąsiedztwa, pasji, przepływów i kodowania.

Ewa Partum, Active Poetry (podczas wystawy “Speaking Parts” w Raven Raw London), 2015

Polenbegeisterungswelle” oferuje różnorodne formaty takie jak wystawa, wizyty w studiach artystów, spotkania w galeriach i dyskusje eksperckie, performance czy interwencje w przestrzeń publiczną. Naszym celem nie jest mapowanie wspólnych cech w pracach politycznych emigrantów oraz młodszych artystów – mieszkanców zjednoczonej Europy, ale raczej wyeksponowanie indywidualnych, personalnych i nawarstwiających się narracji. Interpretacyjną ramą jest różnorodna i zmienna relacja z miejscem – Berlinem. Miasto jest dokumentem sui generis, żywym archiwum, w którym spotykają się przestrzeń, czas i aktorzy.

Kuratorki: dr Jagna Anderson, Iwona Bigos, Berenika Partum

Artysci:

Wawrzyniec Tokarski,  Ewa Partum, Agnieszka Brzeżańska, Renata Kamińska, Dominik Lejman, Aleks Slota, Jagna Anderson,  Krzysztof Leon Dziemaszkiewicz,  Zorka Wollny, Ania Nowak,  Anna Nowicka,  Gosia Gajdemska, Michał Talma-Sutt, Michał Martychowiec, Marlena Kudlicka, Wojtek Hoeft, Anna Krenz, Pola Dwurnik, Jerzy Goliszewski, Kasia Justka.

Przykładowe wzdarzenia w ramach projektu:

7.-21.10.2017 – Wawrzyniec Tokarski – Wystawa indywidualna

Studio 1 im Kunstquartier Bethanien, Mariannenplatz 2, 10997 Berlin
8.10.2017 um 20 Uhr – Art | Power | Change? 

Dyskusja: Ingo Arend, Renata Kamińska, Jan Verwoert, Dr. Jagna Anderson oraz Berenika Partum

Studio 1 im Kunstquartier Bethanien, Mariannenplatz 2, 10997 Berlin
14.10.2017 um 18 Uhr

rozmowa z dyrektorami Edith Russ Haus Edit Molnár and Marcel Schwierin(Oldenburg)

prezentacja magazynu Contemporary Lynx z założycielką i dyrektorką Dobromiłą Błaszczyk
21.10.2017 um 21 Uhr – Kasia Justka – Performance
Club der polnischen Versager
Więcej informacji na stronie: Polenbegeisterungswelle.com

 

Partnerzy projektu:

PBW realizowany jest przez Stowarzyszenie agitPolska – Polsko-Niemiecka Inicjatywa Kooperacji Kulturalnych oraz polską fundację ARTUM Foundation ewa partum museum.

Dofinansowany ze środków Bundesregierung für Kultur und Medien  oraz Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.