Vote D: udział osób ze środowisk imigracyjnych w wyborach w 2017 roku


CO: Vote D: udział osób ze środowisk migracyjnych w wyborach do parlamentu federalnego w 2017 r.

GDZIE: Box66-Interkulturowe Centrum Doradcze dla Kobiet i ich Rodzin Sonntagstr.9, 10245 Berlin

KIEDY: 28.8.2017

Kobiety z historią migracyjną wzmacniają politykę!

Spotkanie informacyjne dla polskich kobiet, które są zainteresowane polityką i opowiadają się za silnym udziałem migrantów w wyborach do parlamentu federalnego w 2017 r.

Wydarzenie to jest okazją do bezpośredniego kontaktu i wymiany poglądów z kandydatami

do parlamentu federalnego z dzielnicy Friedrichshain-Kreuzberg (niektórzy z zaproszonych gości mają również historię migracyjną).

Podczas spotkania wypracujemy argumenty odpowiadających na pytanie, dlaczego Polacy mieszkający w Niemczech powinni uczestniczyć w zbliżających się wyborach.

Argumenty oraz dokumentacja fotograficzna zostaną  udostępnione za pośrednictwem kanałów społecznościowych (np Facebook) i w ten sposób zachęcą polską społeczność do udziału w wyborach 24.9.2017.

****Udział w wydarzeniu tylko na indywidualne zaproszenie.

Kontakt: Anna Czechowska,

Mail: presse@agit-polska.de

Więcej informacji o projekcie:
www.vote-d.de

Wydarzenie w ramach projektu „Vote D: udział osób ze środowisk migracyjnych w wyborach do parlamentu federalnego w 2017 r.” realizowanego przez przez Minor – Biuro Projektu Edukacji i Badań Naukowych, www.minor-kontor.de

Wpiercie merytoryczne:
Europäische Akademie für Frauen in Politik und Wirtschaft Berlin e.V.
EAF Berlin

Wydarzenie otwiera szereg projektów niemiecko-polskich dla kobiet, które znajdą szczególne miejsce w działalności agitPolska e.V . Chcielibyśmy stworzyć polsko-niemieckie forum kobiet do spraw polityki, kultury i gospodarki, którego celem byłoby m.in. wymocnienie świadomosci kobiet w kwestiach takich jak lobbing, zarządzanie projektami i tworzenie sieci. Będziemy dążyc do tego, aby coraz więcej polskojęzycznych kobiet angażowo się oraz współdecydowało w kwestiach politycznych, kulturalnych i gospodarczych.

 

Wsparcie finansowe: