agitPolska e.V.


agitPolska e.V to organizacja pożytku publicznego, której celem jest rozpropagowanie polskiej kultury w Niemczech i niemieckiej w Polsce. Dajemy młodym i utalentowanym artystom z obu krajów możliwość zaprezentowania ich twórczości szerszej publiczności po drugiej stronie Odry i Nysy. Wymiana kulturalna pomiędzy Polską a Niemcami pomaga zwalczać wzajemne uprzedzenia, ale także zachęca do konstruktywnego i krytycznego dialogu. Dla nas, Polaków mieszkających w Niemczech, jest to szczególnie ważne. Dlatego agitPolska e.V. chce prezentować, dyskutować, zachęcać, łączyć…

Stowarzyszenie agitPolska e.V. powstało latem 2005 roku w Bremie. My, założyciele agitPolska – Polsko-Niemieckiej Inicjatywy Kooperacji Kulturalnych e.V., pochodzimy z Polski, jednakże od dłuższego czasu mieszkamy w Niemczech. Doskonale orientujemy się zarówno w tutejszej scenie artystycznej, jak i w aktualnym rozwoju polskich wydarzeń i trendów kulturalnych. Są wśród nas historycy sztuki, germaniści, poloniści, teatrolodzy i kulturoznawcy. Pomimo zróżnicowanych zapatrywań na przemiany zachodzące w kulturze europejskiej, łączy nas przekonanie o ważności wspierania polsko-niemieckiej wymiany kulturalnej.

Zarząd:

Przewodnicząca: Magdalena Ziomek-Frackowiak
Zastępca: Iwona Bigos
Skarbnik: Anna Czechowska

Członkowie-założyciele:
Magdalena Ziomek-Beims, Agnieszka Lasoń, Iwona Bigos, Joanna Rzepa, Marcin Hofman, Thomas Böker, Gabriela Lindner, Patrycja Fijalkowska, Iwona Lis