Category: projekty 2016


Warstaty sieciujące odbyły się w Boninie w dniach 21-26 października 2016. Było to połączenie doświadczeń i wiedzy fachowej uczestniczących stowarzyszeń w kierunku poszerzenia oferty w zakresie polsko-niemieckiej edukacji pozaszkolnej. Uczestniczące w warsztatach stowarzyszenia posiadają wieloletnie praktyczne doświadczenia w dziedzinie socjalnej, (inter)kulturowej, obywatelskiej, inkluzyjnej i artystycznej edukacji pozaszkolnej. W ciągu pięciu …

  Program projektu: 17.11.2016 Otwarcie wystawy “Zobacz niewidzialne” i dyskusja w języku polskim o sytuacji migrantek w Warszawie i Berlinie Goście: Dominika Potkańska (Instytut Spraw Publicznych), Monika Abdelaziz (autorka “Księżyc zza Nikabu”), Magdalena Ziomek-Frąckowiak (agitPolska e.V.) 01.12.2016 Spotkanie networkingowe polskich kobiet w Berlinie 08.12.2016 Finisaż wystawy “Zobacz niewidzialne” i dyskusja …

Interdyscyplinarne wydarzenie artystyczne prezentowane w ramach projektu „Wrocław – wejście od podwórza“ będącego częścią programu sztuk wizualnych Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016.   Kozanów – W poszukiwaniu cudownego to międzynarodowa grupowa wystawa usytuowana w przestrzeni osiedla Kozanów. To kilkanaście prac artystów z Polski, Szwecji, Niemiec i Austrii dopasowanych do terenów …

„350 km sztuki. Polsko-niemieckie rozmowy bez granic na trasie Berlin-Wrocław” to projekt obywatelski realizowany w ramach obchodów 25 -lecia dobrego sąsiedztwa, którego pomysłodawczynią jest kuratorka sztuki Iwona Bigos. Jego celem jest doprowadzenie do powstania nowych kontaktów między sceną artystyczną Wrocławia i Berlina. Idea projektu 12 ekspertów z Wrocławia i 12 …

Schloß Trebnitz Bildungs- und Begegnungszentrum e. V.w partnerstwie z Fundacją Bonin rozpoczyna  realizację  międzynarodowego projektu pn. “Wake-up! Intensyfikacja edukacji pozaformalnej młodzieży w Gminie Łobez poprzez strategiczne partnerstwa międzynarodowe”. Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia i pracy z młodzieżą po obu stronach granicy, poprzez włączenie w proces edukacji sfery pozaformalnej.  Naszymi  …

  „Stół transdyscyplinarny” to międzykulturowy, międzynarodowy i łączący społeczności projekt kulturalny, który znosi granice. Twórcy z obszarów sztuki, designu i nauki pocho- dzący z Polski, Niemiec i Szwajcarii spotykają się z ludźmi, których dotyka społeczne wykluczenie i którzy są zagrożeni bezdomnością. Wspólnie kreują społeczność skupioną wokół stołu i zwią- zanych …

Platforma internetowa Berlin-Warszawa @rtpress ulokowana pod domeną www.warszawa.berlin to startujący w lipcu 2016 r. wirtualny periodyk kulturalno-społeczny, który powstaje w partnerskiej kooperacji środowisk twórczych Warszawy i Berlina. To internetowe medium skupi najciekawsze inicjatywy obu miast związane z kulturą – o których informacje były dotychczas rozproszone w różnych miejscach sieci. Platforma będzie zawierać …