Maria i Witkacy – projekt interdyscyplinarny


 Część 1 – Wernisaż

Część I interdyscyplinarnego projektu artystycznego „Maria i Witkacy“ . Hołd dla Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i Stanisława Ignacego Witkiewicza, dwóch niezwykłych atystycznych osobowści okresu międzywojennego w Polsce. Indywidualne poszukiwanie możliwości przezywciężania granic, pokonywania mieszczańskich i materialnych konwenansów jest reinterpretowane przez artystów uczestniczących w projekcie. Perfomens, wystawa portretów i instalacja wideo pokazują życie i twórczość Marii i Witkacego jako metaforę artystycznej egzystancji pomiędzy kreatywnością, uwarunkowaniami społecznymi i chęcią samozniszczenia.

 

Wystawa: Maria Kossak

Performans: Leon Krzysztof Dziemaszkiewicz

Wideo: Michał Andrysiak

Mowę rozpoczynjąca wernisaż wygłosi dr Peter Funken, historyk sztuki i kurator

Kiedy: sobota, 27.06.2015 o godz. 19:00
Miejsce: Buchbund, Sanderstr. 8, 12047 Berlin

Wstęp wolny

Część 2 – Panel dyskusyjny – osobowość artysty i jej maski
Jak naturalne, a w jakim stopniu sztucznie skonstruowane jest ja? Czy sztuka jest drogą do poznania prawdziwego oblicza ludzkiego, czy też może bardziej tworzy maski, kóre owe oblicze zasłaniają? W jaki sposób kreatywna graoddziaływuje na osobowość jej stwórcy? Jakie konsekwencje ma wybór maski na recepcję sztuki tego kto ją nosi? Z okazji 70-tej rocznicy śmierci Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i 130-tej rocznicy urodzin Witkacego, te nadal aktualne zagadnienia poddane zostną analizie opartej na fragmentach prywatnych listów, wierszy i utworów dramatycznych obu artystów, oferując berlińskiej publiczności wgląd w ich życie prywatne i pracę artystyczną. Malarka Maria Kossak przetłumaczyła główne motywy z dzieł Pawlikowskiej i Witkacego na własny język wizualny. Ona też moderować będzie rozmowę między pisarzem i tłumaczem Olafem Kühlem a literaturo- i teatroznawcąPiotrem Olszówką. Fragmenty tekstów, o których dyskutować będą uczestnicy podium, recytowane będą przez aktorkę  zostaną Annę Antonowicz (język niemiecki) i dziennikarza radiowego Marka Staszyca (język polski).

Piotr Olszówka, studia doktoranckie na Uniwersytecie Jagiellońskim (filozofia) w Krakowie, docent na Katedrze Estetyki. Od 1986 roku pracuje dla Archiwum Bauhausu i Instytutu Europy Wschodniej na Freie Universitaet. Ponadto praca dla berlińskiej Technische Kunsthochschule i jako docent wizytujący w Minda de Gunzburg Center for European Studies (Uniwersztet Harvard); artykuły dla prasy i radia, laudatia i teksty do katalogów, przewodniczący stowarzyszenia Convivium Berlin eV

Olaf Kühl, pisarz i tłumacz literacki, pracuje też w referacie do spraw Rosji Burmistrza Berlina. Jego pasją jest polska lietratura – przetłumaczył fragmenty listów i dramatów Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej na język niemiecki. W ostatnich latach tłumaczył dzieła młodych autorów polskich autorów, min. Dorotę Masłowską, Andrzeja Stasiuka, Tomasza Różyckiego i Szczepana Twardocha. Olaf Kühl pracuje nad swoją trzecią powieścią, której bohaterowie żyją w Neukölln.

Maria Kossak malarka i fotografka żyjąca w Berlinie-Neukölln. W ramach współpracy z polsko-niemieckim stowarzyszenia “Kosmopolen” artystka zajmowala się tematem europejskiej ikonografii i mitów dotyczących ich genezy. Jakojedna z założycielek inicjatywy „Zwischen den Polen“, Maria Kossak anagażuje się w dialogu interkulturalny i działa na rzecz pozytywnego postrzegania migracji i wieloprzynależności. Ponadto Kossak zainicjowała platformę internetowądla artystów, pisarzy i dziennikarzy “Berlin-Warszawa @rtpress”.

Część 3 Finisaż: perfomance muzyczny i hołd dla “Marii i Witkacego”  z Ashia and the Bison Rouge

Utwory i kompozycje z solowego projektu Ashi na wiolonczelę odzwierciedlają tęsknotę za jej słowiańskimi korzeniami. Mieszają się z muzyką pop, rock, indie folk i klasyką kraju, w którym dorastała. Wynika to z faktu, że Ashia urodziła się we Wrocławiu, wychowała w Stanach Zjednoczonych, a jako artystka występuje na scenach międzynarodowych. Oprócz swojego projektu solowego, artystka występowała min. z Cirque du Soleil w Wintergarten, Berlin, DUMMY 2.0. w CHAMÄLEON, a także w Portland Cello Project. Jej celem jest przybliżenie polskiej i słowiańskiej kultury, dziedzictwa nowym odbiorcom. Wiolonczeli używa, wbrew tradycji, zarówno jako instrumentu wiodącego, jak i akompaniującego.

Wydarzenie te prezentowane są przez stowarzyszenie agitPolska e.V. i odbędą się w ramach festiwalu sztuki 48h Neukölln.
Koncepcja: Berlin-Warszawa @rtpress
Wsparcie: Pełnomocnik Rządu Niemieckiego do Spraw Kultury i Mediów
Partner: Instytut Polski w Berlinie