PolMotion-Bewegung der polnischen Frauen in NRW


Sehr geehrte Damen und Herren!

Nach dem erfolgreichen Mentoringprogramm für Frauen polnischer Herkunft von agitPolska in 2018/2019 2019 haben wir besonders über soziale Medien sehr positive Rückmeldung bundesweit bekommen. Viele positive Stimmen kamen von den Frauen aus NRW. Deswegen in diesem Jahr sprechen wir Polinnen gezielt an und laden sie zu zwei Zukunftskonferenzen

am 18.11.2019 nach Düsseldorf (Polnisches Institut, Citadellstraße 7, 40213 Düsseldorf)

oder am 19.11.2019 nach Köln (Temporary Gallery, Mauritiuswall 35,  50676 Köln) ein!

2018/2019 feiern wir 100 Jahre Wahlrecht für Frauen in Deutschland und in Polen. Dieses Jubiläum ist auch ein guter Anlass, um über die aktuelle Situation der polnischen Frauen in NRW zu diskutieren und ein gutes, innovatives und nachhaltiges Projekt für und von Frauen aus der polnischen Community vor Ort zu starten.

Während der Veranstaltung wollen wir u.a. folgende Fragen diskutieren:

 • Wie sind Frauen polnischer Herkunft in den verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen in der NRW vertreten (Politik/Verwaltung, Kultur und Medien)?
 • Vor welchen Herausforderungen stehen sie?
 • Welche Voraussetzungen muss man schaffen, damit die Frauen polnischer Herkunft sich an dem gesellschaftlichen und interkulturellen Dialog stärker beteiligen?
 • Wie sehen konkret die nächsten Schritte aus?

Organisatorisches:

 • Sprache: Die Veranstaltung findet auf Polnisch statt.
 • Kosten: Teilnahme an der Zukunftskonferenz ist kostenlos.

agitPolska mitfinanziert die Reisekosten nach Düsseldorf oder Köln und zurück nach dem Landeskostenreisegesetz NRW auf Grund der Tickets (2. Klasse Bahn) und des ausgefüllten Reisekostenerstattungsbogens nach der Veranstaltung. Bei der Fahrt mit dem Auto dürfen wir 0,20 Cent/Km bis max. 120 EUR zurückerstatten.

 

 • Kinderbetreuung: Kinderbetreuung ist auf Anfrage möglich.

 

 

Ansprechpartnerin: Anna Stahl-Czechowska, Mail: presse@agit-polska.de, Tel.01631910013

Wir freuen uns auf Euch!

Szanowni Państwo,

Po zakończonym sukcesem programie mentoringu dla kobiet polskiego pochodzenia przeprowadzonym przez agitPolska w 2018/2019 w 2019 roku otrzymaliśmy bardzo pozytywne informacje zwrotne z wszystkich krajów związkowych, szczególnie w mediach społecznościowych. Wiele pozytywnych głosów pojawiło się ze strony kobiet w Nadrenii Północnej-Westfalii. Dlatego w tym roku zwracamy się konkretnie do Polek i zapraszamy je na dwie konferencje przyszłościowe

w dniu 18.11.2019 w Düsseldorfie (Polnisches Institut, Citadellstraße 7, 40213 Düsseldorf)

lub

w dniu 19.11.2019 w Kolonii (Temporary Gallery, Mauritiuswall 35, 50676 Kolonia)

W roku 2018/2019 świętujemy 100 lat uzyskania praw wyborczych przez kobiety w Niemczech i w Polsce. Ten jubileusz stanowi także dobrą okazję do tego, aby dyskutować o aktualnej sytuacji polskich kobiet w Nadrenii Północnej-Westfalii i rozpocząć lokalnie dobry, innowacyjny i długotrwały projekt od kobiet dla kobiet z polskiej społeczności.

Podczas tej imprezy chcemy przedyskutować m.in. następujące pytania:

Jak kobiety polskiego pochodzenia są reprezentowane w różnych dziedzinach życia społecznego w Nadrenii Północnej-Westfalii (polityka/administracja, kultura i media)?

 • Przed jakimi wyzwaniami stają?
 • Jakie warunki należy stworzyć, aby kobiety polskiego pochodzenia mogły silniej partycypować w dialogu społecznym i interkulturowym?
 • Jak konkretnie wyglądają następne kroki?

Sprawy organizacyjne:

 • Język: Konferencja odbędzie się w języku polskim.
 • Koszty: Uczestnictwo w konferencji przyszłościowej jest bezpłatne.

agitPolska współfinansuje koszty podróży do Düsseldorfu lub Kolonii i z powrotem zgodnie z ustawą Landeskostenreisegesetz NRW na podstawie biletów (kolej 2. klasa) i wypełnionego formularza zwrotu kosztów podróży po konferencji. W przypadku podróży samochodem możemy zrefundować 0,20 centów/km do maks. kwoty 120 EUR.

 

 • Opieka nad dziećmi: Opieka nad dziećmi jest możliwa na indywidualną prośbę.

 

 

Osoba kontaktowa: Anna Stahl-Czechowska, mail: presse@agit-polska.de, tel. 01631910013

Programm-Einladung/program-zaproszenie Düsseldorf 18.11.2019

Programm-Einladung/program-zaproszenie Köln/Kolonia 19.11.2019

Cieszymy się na spotkanie z Wami!

Projektpartner:

Förderer:

Medienpartner:

Update: